"DE BETEKENIS VAN ONS LEVEN
LIGT IN HET VERSCHIL DAT WE MAKEN
IN DE LEVENS VAN ANDEREN"
Nelson Mandela

Stichting De Eekhorst is opgericht door Hermien en Henk van Hierden, na ca. 35 intensieve jaren ondernemer te zijn geweest in de detailhandel, zijn de vestigingen in de woninginrichting branche beëindigd in 2008, onder bevoorrechte omstandigheden.

In de jaren daarna ontstond steeds duidelijker de wens ons vermogen niet alléén te willen consumeren. Wij beschouwen onze voorrechten als een “Godsgeschenk” en willen daarom anderen mee laten delen, die in minder bevoorrechte omstandigheden leven.

Daarom is deze Stichting opgericht in 2018 , waarin Hermien en Henk van Hierden samen met Giel Stomphorst het bestuur vormen. Daarnaast vormen de kinderen Annelies, Arjan en Frank van Hierden de Raad van Advies.

Na het overlijden van Henk en Hermien van Hierden zullen de genoemde vier personen het bestuur vormen. Zij zullen in ons volste vertrouwen, in de geest van de statuten en ons testament, onze nalatenschap zo goed mogelijk besteden.