Stichting De Eekhorst is opgericht door Hermien en Henk van Hierden. Na circa 35 intensieve jaren ondernemer in de detailhandel te zijn geweest, zijn de vestigingen in de woninginrichting branche onder bevoorrechte omstandigheden in 2008 gesloten.

In de jaren daarna ontstond steeds duidelijker de wens ons vermogen niet alléén te willen consumeren. Wij beschouwen onze voorrechten als een ‘Godsgeschenk’ en willen daarom anderen die in minder bevoorrechte omstandigheden leven hier in mee laten delen.

Daarom is deze Stichting opgericht in 2018. Hierin vormen Hermien en Henk van Hierden samen met Giel Stomphorst het bestuur. Daarnaast vormen de kinderen Annelies, Arjan en Frank de Raad van Advies.

Na het overlijden van Henk en Hermien van Hierden zullen de genoemde vier personen het bestuur vormen. Zij zullen in ons volste vertrouwen, in de geest van de statuten en ons testament, onze nalatenschap zo goed mogelijk besteden.