Over ons

Doel

1. De stichting heeft ten doel het ondersteunen van algemeen nut beogende
instellingen en eventueel een sociaal belang behartigende instellingen of
steunstichtingen van dergelijke instellingen, met inachtneming van het volgende:

 • De desbetreffende instellingen hebben bij voorkeur een christelijke grondslag;
 • De desbetreffende instellingen dienen zelf nauw betrokken te zijn bij de uitvoeringen van de projecten die zij ondersteunen;
 • De desbetreffende instellingen dienen projecten te ondersteunen in binnen- en buitenland;
 • De projecten zijn bij voorkeur kleinschalig en structureel van aard en hebben bij voorkeur betrekking op zending, scholing, (basis) medische hulp, gezondheidspreventie en eigen voedselvoorziening van de lokale gemeenschappen;
 • Ingeval de desbetreffende instellingen projecten ondersteunen na (natuur)rampen in onderontwikkelde gebieden dienen deze projecten ook bij voorkeur kleinschalig te zijn en een structureel karakter te hebben;

2. De stichting beoogt niet het maken van winst.
3. De stichting zal haar vermogen uitsluitend beleggen en herbeleggen in solide beleggingen.
4. De stichting beoogt te zijn een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) en beoogt als zodanig gerangschikt te zijn door de Nederlandse Belastingdienst.

Waar we ‘Ja’ tegen zeggen

 • Projecten waarbij wij echt het verschil maken
 • Duurzame initiatieven gericht op zelfredzaamheid van mensen
 • Aansprekende zaken die ergens omgaan
 • Projecten met duidelijke doelen voor langere termijn
 • Projecten met als doel de boodschap van Gods liefde te verkondigen
 • Kleine initiatieven gedreven door passie en werkelijkheidszin
 • Het stimuleren van kleine projecten die impact hebben
 • Initiatieven gericht op recht en gerechtigheid

Waar we ‘nee’ tegen zeggen

 • Grote stichtingen waarbij De Eekhorst niet het verschil kan maken
 • Organisaties met een irreëel beloningsbeleid voor medewerkers, directie en bestuur
 • Projecten met een direct of indirect commercieel belang
 • Bijdragen in fondswerving van of voor ‘anderen’
 • Projecten zonder duidelijke verantwoording aan De Eekhorst
 • Projecten waar geen goed plan aan ten grondslag ligt

Bedenk dit als je iets wil geven: iemand die zuinig zaait, zal ook weinig oogsten. En iemand die veel zaait, zal ook veel oogsten. 7 Iedereen moet zelf besluiten hoeveel hij wil geven. En laat hij dat dan van harte geven, zonder tegenzin of dwang. God houdt van mensen die met een blij hart geven. 8 En God is in staat om jullie alles overvloedig te geven. Daardoor zullen jullie zelf in alle dingen op elk moment meer dan genoeg hebben. En daardoor kunnen jullie ook gul aan anderen geven.

2 Korintiërs 9