START STICHTING DE EEKHORST

START STICHTING DE EEKHORST

In het jaar 2019 zijn wij feitelijk gestart met onze activiteiten en zijn er met diverse organisaties ontmoetingen geweest. Met de ANBI stichting ZOA uit Apeldoorn hebben wij een aantal meerjarige projecten geselecteerd waarin wij participeren.

Voor het jaar 2020 is het de bedoeling het aantal organisaties waarmee wij structureel samenwerken uit te breiden naar 3 tot 5. Daarnaast blijven wij ook eenmalige giften doen (uiteraard mits passend binnen de doelstelling). Mede gezien de Covid-19 crisis lopen de activiteiten in 2020 anders dan gepland. Wij blijven op zoek naar de projecten waarin wij het verschil kunnen maken. Mede daardoor zijn er ook Covid-19 projecten door ons ondersteund in 2020.